Polecaj i oszczędzaj!

LAGRAF PARTNERS

 

Regulamin Programu Partnerskiego „Polecaj Oszczędzaj”

§ 1. Definicje
1. Organizator Programu Partnerskiego – Lagraf Partners Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dziuplińskiej 2 w Miłoszycach, 55-220 Wrocław, Polska
o numerze NIP: 8971845603.
2. Program Partnerski – Program Partnerski „Polecaj Oszczędzaj”. Uczestnictwo w nim polega na poleceniu sklepu internetowego www.sklep.lagraf.com.pl.
3. Polecający – Uczestnik Programu Partnerskiego, który zapoznał się z Regulaminem Programu Partnerskiego i zgodził się na jego warunki.
4. Znajomy – Uczestnik Programu Partnerskiego, który zapoznał się z Regulaminem Programu Partnerskiego i zgodził się na jego warunki. 

§ 2. Warunki uczestnictwa i rejestracja
1. Informacje o możliwościach i sposobie przystąpienia do Programu Partnerskiego skierowane do potencjalnych Polecających i Polecanych dostępne są stronie internetowej www.sklep.lagraf.com.pl.
2. Każdy zainteresowany uczestnictwem w Programie Partnerskim, w celu uzyskania zniżki powinien:
a) Zapoznać się z Regulaminem Programu Partnerskiego.
b) Polecić Znajomemu sklep internetowy sklep.lagraf.com.pl., w którym Znajomy dokona zakupu
3. Organizator Programu Partnerskiego zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń niezgodnych z niniejszym Regulaminem.
4. Warunki formalne, które powinien spełnić:
a) Polecający:
– polecić Znajomemu sklep internetowy sklep.lagraf.com.pl
– poinformować Organizatora Programu Partnerskiego o poleceniu
2. Znajomy:
– dokonać pierwszego zakupów na stronie sklep.lagraf.com.pl

– podać w uwagach do zamówienia informację o Polecającym

§ 3.Warunki i wysokości otrzymania zniżek
1. Celem Programu Partnerskiego jest uzyskanie rabatu dla Polecającego.
2. Wysokość otrzymanego rabatu wynosi 10% na zakupy w sklep.lagraf.com.pl

3. Znajomy może stać się Polecającym, w wykluczeniem polecenia sklepu internetowego osobie, która jest już Polecającym lub dokonywała już zakupów a stronie www.sklep.lagraf.com.pl

§ 4. Wypowiedzenie
1. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę, bez podania przyczyn za 30 dniowym
wypowiedzeniem.
2. Polecający i Polecany nie może przekazać praw wynikających z niniejszego Programu Partnerskiego innym osobom.
§ 5. Zmiany Regulaminu
1. Organizator Programu Partnerskiego zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego Regulaminu. Dalszy udział Polecającego i Znajomego w Programie Partnerskim po ewentualnych zmianach oznacza ich akceptację. Jeśli Uczestnik nie zgadza się z nowymi
warunkami, może odstąpić od programu bez okresu wypowiedzenia.
§ 6. Postanowienia końcowe
1. Aktualny regulamin dostępny jest na stronie www.sklep.lagraf.com.pl.
2. Organizator Programu Partnerskiego zastrzega sobie prawo do zamknięcia Programu Partnerskiego w całości.
3. Polecający i Znajomy oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do nich stosować. Ponadto Polecany i Znajomy oświadcza, że z tytułu ograniczeń zawartych w niniejszym Regulaminie, nie będzie zgłaszał do Organizatora Programu Partnerskiego żadnych pretensji ani roszczeń.